Completed courses

Kromatografiska metoder vid proteinbestämningar Södertälje 17 oktober, 2012

Kursbeskrivning:
Denna endagskurs omfattar allmän proteinkemi och tillämpningar av de vanligaste kromatografiska metoderna för kvantitativ och kvalitativ proteinbestämning. Vårt mål är att ge deltagarna i kursen ge en förståelse av proteinernas allmänna kemi och en insikt i teori och praktisk tillämpning av de vanligaste kromatografiska metoderna för proteinanalys.

Program :

  • The basic physic-chemical properties of (globular) proteins.
  • Proteins behaviour in different chromatographic systems
  • Basics of gradient chromatography
  • Discuss the practical implications of protein properties on their behaviour in different chromatographic systems (SEC, RPC and IEX).

Kursen hålls på svenska med dokumentation på engelska.

Kursledare: Jan Ståhlberg

Jan is Associate Professor in Physical Chemistry at Uppsala University and was Adjunct Professor in Analytical Chemistry at Uppsala University for nine years. His research has mainly dealt with retention theories for ionic species, both small ions and macromolecules, migration theory for electrochromatography and gradient chromatography. He has been working as an analytical chemist in the industry for more than thirty years. For more than 25 years he worked at the QA&QC department at AstraZeneca at different managerial positions and as Senior Scientific Adviser.

Tid och plats: 2012-10-17 kl 08.30 -16.30
Hagabergs kurs & konferens
Erik Dahlbergs väg 60, 70 Södertälje

Kursavgift: 4400 SEK (exkl moms), avgiften inkluderar dokumentation med kursintyg samt lunch och kaffe med tilltugg under dagen.

Anmälan, görs till info@aqps.se innan 8:e oktober, 2012 med namn, företag, faktureringsadress och ev önskemål.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *