stockvault-excel-data142111AQPS konsulter leder och planerar projekt inom utveckling och tillverkning av läkemedel och medicintekniska produkter

Vi åtar oss projektledningsuppdrag inom:    

    • Utveckling av nya Produkter
    • Nya anläggningar
  • Kvalitetsledning

Om du är i ett behov av extern resurs i din organisation, kontakta oss via info@aqps.se och beskriv dina behov och dina kontaktuppgifter.