HemHome

aqps stamp
AQPS – Academy of Quality in Pharm Science – består av ett nätverk av personer med lång erfarenhet av olika arbetuppgifter  inom industriell  läkemedelsutveckling och tillverkning.

AQPS arbetsområden är inspektioner, utbildning och tillfälligt arbete i projektledning och kvalitetssäkring såväl inom den nationella och internationella läkemedelsindustrin.

AQPS konsulter inom kvalitetsäkring, teknik, utveckling och regulatoriska frågeställningar bidrar till ditt projekt och/eller utbildning för att öka effektiviteten i dina utvecklingsprojekt eller kommersiella tillverkning.

Vårt nätverk består av erfarna och kunniga personer, där vi har personlig kännedom avseende respektive konsults kompetens och erfarenhet.

aqps stamp
AQPS – Academy of Quality in Pharm Science – is a network containing experienced and competent consultants for quality and project management.

AQPS work areas are quality audits, training and temporarily work in project and quality management for the national and international Pharmaceutical Industry.

AQPS quality, engineering and regulatory consultants will give input to your project and/or training and increase the efficacy in your development projects and commercial manufacturing.

Our network consists of people where we have personal knowledge and documented competence and experiences for the consultants we have.