open-book-6Vi arrangerar seminarier i kvalitet- och projektledning, t.ex. hur man implementerar ett kvalitetssystem i verksamheten. Alla utbildare och kursledare har dokumenterad erfarenhet från ämnesområdet.

Utbildningen anpassas efter dina krav. Vid en personlig kontakt- ofta via ett besök på plats, diskuteras utbildningsmål och deltagarprofiler. AQPS utformar ett  förslag  som beskriver utbildningen och utbildningsledare tillsammans med deras bakgrund och erfarenhet.

Exempel på områden där vi bedriver utbildning

  • Kvalitetsledning (t.ex. för grupper ledare, chefer)
  • Allmänt Kvalitetssäkring / kvalitetskontroll / cGMP / GLP / GCP ( t.ex. utbildning inriktad på uppdatering och repetition.
  • GMP för analytiska laboratorier
  • Fokuserad utbildning i kvalitetssystem, t.ex. avvikelsehantering, riskhantering, valideringstekniker
  • Projektledning

För utformningen av en utbildning, vänligen kontakta oss via info@aqps.se och ge dina kontaktuppgifter och något om dina utbildningsbehov. Vi kommer sedan att kontakta dig för att sätta ihop ett förslag till utbildningsprogram.