Kontakta oss här
Intresserad och vill höra av dig?

aqps stamp
AQPS – Academy of Quality in Pharm Science – består av ett nätverk av personer med lång erfarenhet av olika arbetuppgifter  inom industriell  läkemedelsutveckling och tillverkning.

AQPS arbetsområden är inspektioner, utbildning och tillfälligt arbete i projektledning och kvalitetssäkring såväl inom den nationella och internationella läkemedelsindustrin.

AQPS konsulter inom kvalitetsäkring, teknik, utveckling och regulatoriska frågeställningar bidrar till ditt projekt och/eller utbildning för att öka effektiviteten i dina utvecklingsprojekt eller kommersiella tillverkning.

Vårt nätverk består av erfarna och kunniga personer, där vi har personlig kännedom avseende respektive konsults kompetens och erfarenhet.

Nyheter